Styrelse och övriga funktionärer.
Ordförande: Berit Bryngelsson Forsa Tel: 0650-233 94
Sekreterare: Katarina Lindberg Hudiksvall Tel: 070-625 01 76
Ersättare: Karin Svensson Jättendal Tel: 070-392 90 24
Kassör: Elvi Nordin Iggesund Tel: 0650-551 105
Styrelsesuppleanter: Monica Pettersson Trönödal Tel: 070-405 61 98
Monica Andersson Bjuråker Tel: 073-0271614
Studiefrämjandet: Susanne Swang  Iggesund Tel: 076-282 78 82 
Medlemsrapportering: Karin Svensson Jättendal
Föreningsnotiser: Eva-Lisa Persson  Iggesund 
Reseansvariga: Eva-Lisa Persson  Iggesund  Tel: 070-277 24 74 
Elvi Nordin Iggesund
Boel Åberg Forsa Tel: 730-611 603
Programansvariga:  Berit Bryngelsson Forsa
Boel Åberg  Forsa
Susanne Swang Iggesund
Annonser: Katarina Lindberg Hudiksvall
Fikaansvariga:    Susanne Swang  Iggesund  Tel: 076-282 78 82 
  Christina Wiberg  Iggesund   Tel: 070-296 38 84 
   Kristina Sundberg Iggesund   Tel: 070-405 39 87
 
Facebookgrupp.
Berit Bryngelsson Forsa Tel: 0650-233 94
Eva-Lisa Persson  Iggesund Tel: 070-277 24 74 
Karin Svensson Jättendal Tel: 070-392 90 24

Övriga funktionärer.
Revisor: Thomas Julin Forsa Tel: 0650-238 94
Revisor: Gerd Holmboe Hög Tel: 070-397 62 73
Valberedning: Inger Karlsson Håckstaviken  Tel: 0650-562 096
Paul Nygren Forsa Tel: 0650-233 93

Övrig verksamhet.
Hemsidan. Paul Nygren Forsa Tel: 0650-233 93
och Blombladet: Eva-Lisa Persson  Iggesund   Tel: 070-277 24 74 

"Till huvudsidan".