Färd med bussvärd.
Klicka på bussen för att gå tillbaka!En bussvärds resa med Trädgårdsamatörer.


Färd med bussvärd.

Fem över åtta på morgonen rullar bussen iväg. Resan går liksom i en halvmåne väster om Hudiksvall mot den vackra Högsbygden, vidare över Näsviken för att avsluta i Forsa. Bussen är fullsatt, ja så när som på två deltagare som inte dyker upp.

Det börjar ju bra, hinner tanken susa förbi, och vi väntar en stund på de frånvarande resenärerna. De kommer dock inte så vi måste rulla iväg.

Bussfärderna har planerats mycket noggrant. Vi bussvärdar har träffats vid ett par tillfällen och gått igenom våra arbetsuppgifter. Några har hoppat av under våren och kanske verkade insatsen tyngre än den i själva verket var. Rutten är planerad i minsta detalj med uppgifter om körsträckor, körtider och liknande. Bussvärdarna har fått instruktionen att noga följa tidsschemat för att det inte ska bli förseningar och för att inte flera bussar ska komma till en trädgård samtidigt. Vi har också rekognoserat trädgårdarna i förväg och tittat ut var bussarna kan stanna, parkera och vända.

Som sagt allt är väl planerat så inget skulle kunna gå fel. Eller? Det första jag märker är att visselpipan som vi skulle blåsa i när det är dags att bege sig till bussen är borta. Vilken tur då att ha Ulla Florén som värd vid min sida! Ulla, som kan busvissla som få. Det är egentligen också det enda som inte riktigt klaffar enligt planeringen.

Första stoppet blir Glimsta gård i Hög. Gerd och Jens Holmboe tar emot väl förberedda och vi delar in besökarna i två grupper där Gerd och Jens tar sig an var sin. Vi imponeras av den storslagenhet som Glimsta erbjuder och dess historia är spännande. I en byggnad visar den tidigare ägaren Sören Fagerlund egna tavlor och många intresserar sig för hans skapelse i trä för barnbarnen i ett av trädgårdsrummen. En ständigt återkommande fråga som viskas bland deltagarna är hur många som är anställda på gården. När man blir varse svaret blir följdfrågan hur hinner man med att både förvärvsarbeta och vårda denna gigantiska anläggning? I Glimsta ansluter de två frånvarande deltagarna i egen bil. Inga sura miner för att de missat bussen.

Det är en intressant grupp som Ulla Florén och jag lotsar runt under söndagen. Det känns som att hela Sverige finns representerat bland deltagarna från nordliga kretsar till Skåne i söder. I gruppen finns dessutom ett par trevliga norrmän som jag talar norsk trädgård med.

Vi far sedan vidare till Kristina och Lars Holmstens trädgård i Veda, Näsviken. Besökaren möts av en stämning i trädgården som inte så lätt låter sig beskrivas i ord utan nog måste upplevas på plats.
Här finns många trevliga rum där man kan inmundiga kaffet och mackorna.

Pionerna står i full blom när vi kommer. Lars berättar att det häftiga regnet som föll strax före riksmötet höll på att förstöra blomningen.

I torsdags natt när vi tittade ut mot trädgården insåg vi att regnet skulle slå sönder pionerna.
Det var bara att ge sig ut i rusket och stödja dem, konstaterar Lars.

En ständigt återkommande kommentar som jag överhör och som gäller flertalet av de trädgårdar som vi besöker är att vi har så vackra och friska rosor här i norra Hälsingland.

Sista stoppet blir vid två trädgårdar i Sörforsa. Här delas gruppen återigen in i två delar där en besöker Elsie och Paul Nygrens trädgård medan den andra halvan hälsar på hos Anna-Lisa och Thomas Julin. Paul berättar om det gigantiska arbete han lagt ned på stenar och många vill veta hur han och Elsie lyckats så bra med liljorna. Paul berättar historien om vårdträdet, centralt placerat i trädgården, och som kommit från ett kastanjefrö från en numera avliden trädgårdsamatör. Tomas och Anna-Lisa får många frågor om hur de skapat det inbjudande uterummet och vi njuter av den enhetliga och vackra färgsättningen som helt igenom präglar trädgården.

Jag tror att jag talar för både Ulla och mig när jag konstaterar att det blivit en mycket givande dag med många intressanta trädgårdsmöten och kontakter med trädgårdsintresserade. Med en god planering är det inte alls svårt att lotsa grupper genom ett fagert Hälsingelandskap. Några andra lärdomar är att jag märkte att deltagarna gärna ville höra historia och annat från bygden, dvs. de uppskattade när vi på bussen berättade om omgivningarna. Jag tror också att det är viktigt att vid planeringen tänka på möjlighet till toalettbesök vid nästan alla trädgårdsbesök.

Hans Gyllow
Bussvärd