Vår ordförande har ordet.
"Till Huvudsidan."


Välkomna till vårt nya trädgårdsår!

Ett nytt trädgårdsår står åter för dörren.
Blir ju spännande att se hur växterna mår efter denna ovanligt milda vinter. Har det varit för blött,
för isigt, för varmt eller tycker de det varit skönt?
Vi har ju redan träffats en gång i januari för att stämma av programmet som nu börjar ta form.
Det bygger till största delen på de förslag och önskemål som vi fått från er medlemmar.
Hösten får vi fylla på vartefter det blir klart.
För att lyfta fram de förslag som inte får plats i programmet har vi lagt in dessa som
"TIPS på egen hand" att ha som egna små utflyktsmål under säsongen.
I år blir det ingen bussresa i maj eftersom vi har så många andra resor att åka på.
I stället samlas vi 2 maj och samåker till Simons i Njurunda och Mjösunds vackra park.
Vi arrangerar ju också för första gången en Englandsresa tillsammans med Hallborosen under fem dagar i juni.
Den är i princip fullbokad, ett fåtal platser kvar. Dessutom kan man antingen delta i riksmötet i Ystad
eller Sommarmötet i Umeå. Så vi täcker det mesta från nord till syd. Vi har bjudit in några
mer kända föreläsare, hortonomen och växtskyddsexperten Maj-Britt Pettersson i april samt pionkännaren Leena M
Liljestrand till hösten. Vi har ytterligare en på förslag, Mariana Mattsson om att odla i zon 7.
Utöver detta får vi ta del av våra egna medlemmars kunskaper både på möten och vid
trädgårdsbesök i både nya och tidigare besökta trädgårdar. Vi har också börjat jobba med att ta fram en ny hemsida
och det första vi konstaterar är att vi behöver någon som kan hjälpa oss med att skapa den.
Vi efterlyser därför denna person som tycker det är roligt och kan bidra med detta.
Hör av er om förslag till undertecknad. Ser fram emot att träffas och att variationen i
programmet ska kunna tillfredsställa er på ett eller annat sätt.
Det känns roligt att jobba med och i föreningen och vi i styrelsen
upplever att det är en positiv och härlig stämning bland er medlemmar.
Medlemsantalet ökar sakta men successivt vilket
väl kan vara ett kvitto på att vi är på rätt väg!
Vi fortsätter i den andan och hälsar alla välkomna till årets aktiviteter!
Berit Bryngelsson, ordf.


Medlemsrabatter:
Som medlem i STA Trädgårdsamatörerna får du 10% rabatt
på inköp av plant träd och perenner hos Mobackes.
Mot uppvisande av gällande medlemskort.
Hos Forsa Handelsträdgård får du rabatten på alla trädgårdsrelaterade inköp.

"Åter Blombladet"