En kort historik.
"Till huvudsidan".

Hälsingekretsen av Trädgårdsamatörerna bildades 21 September 1997.


 Inger Karlsson i Rogsta tog initiativet till att bilda kretsen
när hon tyckte att,
Gästrike-Dalakretsens aktiviteter låg för långt ifrån.
Hon kontaktade ett 50-tal trädgårdsintresserade,
och 32 av dem kom till Östergränds bygdegård i Rogsta.

En interimsstyrelse bildades i oktober 1997,
som bestod av Lena Berglund ordf.
Inger Karlsson kassör, Britt-Marie Redsjö, Maud Persson,
Eva Kalleberg och Laila Holmberg.

Vid det första årsmötet i februari 1998,
bildades den ordinarie styrelsen, som bestod av:

Lena Berglund Via ordförande,
Eva Kalleberg Pardo Hudiksvall sekreterare,
Inger Karlsson Rogsta kassör.

Övriga ledamöter var:

Laila Holmberg Via, Maud Persson Stamnäs,
Britt-Marie Redsjö Stamnäs.
Och Per Berglund Edsbyn studieorganisatör.