Aktuellt 2019.


Söndag 15 september kl 13.00 ­ 16.00
Stefan Ohlander
från Viksjöfors.
Lär oss använda slagruta för att leta vattenådror och
"currylinjer" = geopatisk stress som sägs påverka energier i marken
vilket i sin tur kan påverka växtligheten mm.
Vi håller till vid Forsa Forngård i Fränö,
Forsa. Kostnad 50 kr för medlemmar.
Ansvarig: Boel Åberg, 073-0611603


Föreläsning lördag 21 september kl 14.00
Föredrag med makarna Silver från Uppsala
som de kallar "Träd och buskar för uselt klimat" -
egentligen handlar det mindre om "zonknäckeri"
och mer om att våga ta ut svängarna när man väljer växter
och de utgår från egna erfarenheter i zon 4. Tid: 2 x 45 min med fikapaus emellan.
Pris: 50 kr för medlem, 100 kr för icke medlem inkl fika.
Plats: Forsa OK:s lokal Backa i Sörforsa.


Att lyckas med frösådd.


Efter studiecirkeln om frösådd som vi hade under 2014,
kom en del tankar och nya insikter.
Det finns fröer med starkt begränsad livslängd!

Inger pratade med oss om detta, en orsak till att vi misslyckas med frösådd av Stormhatt, Nunneört och Aklejor kan vara att vissa perennafrö är färskgroende har en livslängd på under 6 månader.
För att lyckas så dem måste man i allmänhet ha tillgång till färska frön, vilka skall sås omedelbart.
Till denna grupp hör:
Aconitum (Stormhatt), Anemone, Aquilegia, Corydalis(Nunneört), Dicentra (Löjtnantshjärta bl.a), Erica (Ljung), Fritillaria, Helleborus (Julros), Hepatica (Sippor), Jeffersonia, Lathyrus (Luktärt), Meconopsis, Paeonia, Pulsatilla, Sanguinaria, Thalictrum, Tiarella, Trillium, Rhododendron och ev Clematis, Lungört, ev flera Ranunculus !

Men, så här skriver STA: "En hel del fröer är kortlivade (alla döda inom 6 månader) och är då egentligen oanvändbara i en fröbytesverksamhet som vår. Men även om endast ett litet fåtal fröer överlever tiden från insamling till sådd så kan ändå en låg groningsprocent räcka för en meningsfull frödistribution."

Man kan läsa mer om detta i ett kompendium som heter OPTIMAL FRÖSÅDD och som finns på STA-Stockholmskretsens hemsida.

Sen finns ju också ljusgroende, kallgroende, frö som måste skadas för att gro, frö som måste genom ett djurs matsmältning för att gro.

Evalisa
Palmlilja. Yucca filamentosa.


"Åter Blombladet".

Denna sida är uppdaterad 2019-09-04.